La Charente Maritime
5 minutes pour découvrir la Charente Maritime

Juridische informatie

Editing

Design

Ontwikkeling

Deze website werd bijgewerkt door: TOERISME CHARENTE MARITIME. Voor suggesties, informatie en het bijwerken van de website, aarzel niet ons te contacteren:
Charente-Maritime Tourisme
Conseil Général
85, boulevard de la République
17076 LA ROCHELLE Cedex 9
Tel : 05 46 31 71 71
Fax : 05 46 31 71 70
info@en-charente-maritime.com
www.france-atlantic.com


LA COMPAGNIE HYPERACTIVE

7, rue du Docteur Roux
79000 NIORT
Tel. 05 49 77 38 53
www.compagnie-hyperactive.com


MOUSTIC MULTIMEDIA

2 avenue du commandant Lysiack
17440 AYTRE (La Rochelle Sud)
Tel. 05 46 41 47 87
www.moustic.biz

Verwerking van persoonlijke gegevens;

Franse wet inzake computerinformatie en persoonlijke vrijheden (artikel 27 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). Als gevolg hiervan hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen, recht te zetten en te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, contacteer:
Charente-Maritime Tourisme
85, boulevard de la République
17076 LA ROCHELLE Cedex 9
Tel : 05 46 31 71 71
Fax : 05 46 31 71 70
info@en-charente-maritime.com
CNIL website : www.cnil.fr

Registered organization by Atout France : IM017100003

APS, 15 avenue Carnot 75017 PARIS
N° SIRET : 781 333 448 000 20
Code APE : 7990Z
N° TVA  : FR 12 781 333 448 

Photos Copyright

SYLVAIN ROUSSILLON – JEAN-PIERRE BOULESTEIX – JEAN-MICHEL RIEUPEYROUT – HUGUES CHEMIN – JAC POMMIER – DANIEL MAR – XAVIER LEOTY – MELANIE CHAIGNEAU – JACQUES VILLEGIER – PHOVOIR – MASTERFILE – JUPITER - ALTO - GETTY IMAGE – FOTOLIA.COM / SURFLIFES / BACALOA / J-M. LECLERC / OSCAR / PIT / EMMANUELLE COMBAUD / BERNARD BAILLY / VINCENT R. / IROCHKA / RSCPROM / STEF / AARON KOHR – ISTOCKPHOTO.COM / RBFRIED / KZENON / WEBPHOTOGRAPHEER / Christian BOSCH / Julien MOUROUX / François BAUDIN / Olivier CHANOIT / E CUVILLIER / Vincent BESNAULT / Bruno PRESCHESMISKY / Alain BASCHENI CMT / C. TRIBALLIER / A. BIRARD / E. COEFFE / S. MORAND / B. DESMIER / O. GABARD / O. AMBLARD – V. MARCHAND / N. MILLASSEAU / M-C. CHENE / A-L. PHILIPPE / M. SCATTOLIN.

CG 17 / J. CHEVEREAU / S. CHARLES – MAISON DU TOURISME MARENNES OLERON – PAYS DES VALS DE SAINTONGE – CDCHS / V. SABADEL – AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE – PAYS DE LA SAINTONGE ROMANE – OFFICE DE TOURISME DE PONS – OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’AULNAY – OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE COURCON – OFFICE DE TOURISME DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS – OFFICE DE TOURISME DE JONZAC- C M / CORDERIE ROYALE - Yves Ronzier CIM/Corderie royale – AQUARIUM DE LA ROCHELLE – ZOO DE LA PALMYRE / FLORENCE PERROUX – JARDINS DU MONDE – PALEOSITE - CITE DE L’HUITRE – CROISIERES INTER-ILES – CHATEAU DES ENIGMES – MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE LA ROCHELLE – P’TIT TRAIN DE SAINT-TROJAN – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX / P. BERTHE – LE CEP ENCHANTE – MUSEE DUPUY MESTREAU – CHATEAU DE BUZAY – CHATEAU DE LA GATAUDIERE – CHATEAU DE NEUVICQ / PIERRE COLLENOT – CHATEAU DE DAMPIERRE – CHATEAU DE SAINT-JEAN-D’ANGLE – CHATEAU DE BEAULON – CHATEAU DE CRAZANNES – CHATEAU DE PANLOY – MUSEE NATIONAL DE LA MARINE – CABANE DE MOINS / FDC17 – MARAIS D’YVES / MARIE-LAURE CAYATTE / CECILE DETROIT – MAISON DU FIER / LPO ILE DE RE – MARAIS AUX OISEAUX – MARAIS DE MOËZE / P. DELAPORTE / V. ROQUIER – PARC DE L’ESTUAIRE / CDA PAYS ROYANNAIS / D. MAULEON – POLE NATURE DE VITREZAY – STATION DE LAGUNAGE / LPO / C. BOUCHER – GOLF DE ROYAN – GOLF DE LA PREE – GOLF DE SAINTES – COMITE NATIONAL DU PINEAU DES CHARENTES – AMBASSADE REGIONALE DES CONFRERIES DE PRODUITS DU TERROIR ET DU GOUT DE POITOU-CHARENTES – THALACAP – RELAIS THALASSO ILE DE RE – THALASSA ACCOR - CHAINE THERMALE DU SOLEIL – THERMES DE ROCHEFORT / MAIRIE DE ROCHEFORT / BASCHENIS-KRAUSS – PALMILUD – AQUARE – PARC AQUATIQUE ATLANTYS – PARC AQUATIQUE ILEO – LES ANTILLES DE JONZAC / CDC HAUTE SAINTONGE – PARC AQUATIQUE DE CHATELAILLON – CHATEAUBRANCHE AVENTURE – PARC INDIAN FOREST – VERTOGO PARC – CASINO DE FOURAS – MASQHOTEL – FEDERATION DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME – PROSPER – DOMAINE CASTEL SABLONS

Video Copyright

Pictures : J-P. BOULESTEIX – J-M. RIEUPEYROUT – H. CHEMIN – S. ROUSSILLON – D. MAR – J. POMMIER – GETTY IMAGES – ALTO – PHOVOIR – JUPITER IMAGES – OT SAINTES / GAIA – CDC HAUTE SAINTONGE – FOTOLIA.COM
Editing : LA COMPAGNIE HYPERACTIVE
Musics : KEN VERHEECKE – PHILIPPE MANGOLD – SYDNEY POMA - SHADOWL

Doel van de website:

Deze website heeft als doel pertinente en actuele toeristische informatie te verschaffen. De website biedt ook de mogelijkheid om gebruikers en dienstverleners volledig onafhankelijk met elkaar in contact te brengen.

Website-inhoud:

Charente-Maritime Tourisme behoudt zich het recht voor om de inhoud op de website te wijzigen en/of te verwijderen en de diensten die via de website worden aangeboden op te schorten en/of te verwijderen, op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing. Niemand anders dan de gebruiker is aansprakelijk voor een beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie.

Rechten:

Alle inhoud (foto's, teksten, video's, geluidsfragmenten enz.) die op deze website wordt weergegeven, blijft uitsluitend eigendom van CDT en/of zijn partners en valt onder de rechtsbevoegdheid van de Franse wetgeving inzake Auteursrechten en Copyright en Intellectuele eigendomsrechten. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van te downloaden documenten, evenals iconografische en fotografische weergaven.
Elke kopie en/of reproductie van een wezenlijk deel van de informatie gepubliceerd op deze website is verboden zonder de specifieke voorafgaande toestemming van het CDT (Comité Départemental du Tourisme de la Charente-Maritime) en vormt een inbreuk die bestraft wordt overeenkomstig de artikels L.335-2 en volgende van de Franse wetgeving op de Intellectuele eigendom.
De Franse wetgeving op de Intellectuele eigendom bepaalt dat de bron vermeld dient te worden of dat er toestemming dient te worden verkregen van de rechtmatige eigenaar van een afbeelding. Dit is niet van toepassing inzake auteursrechten. Wat betreft intellectuele creatie zijn foto's (of zelfs schermafbeeldingen) ook beschermd door het copyright (artikel L112-2-9 van de wetgeving op de Intellectuele eigendom). Foto's, tekst of documenten zonder toestemming reproduceren of kopiëren, is een burgerrechtelijk en strafbaar feit waarvoor schadevergoeding kan worden geëist. De schadevergoeding wordt geval per geval bepaald. Deze hangt af van de tekortkoming die het slachtoffer heeft geleden, het verlies geleden door de verstoring van de manier waarop de website werd voorgesteld, van de manier waarop de afbeeldingen werden weergegeven en van de manier waarop dit eventueel financiële inkomsten heeft opgebracht voor de uitvoerder.

Toegang tot de website:

Franse wet inzake computerinformatie en persoonlijke vrijheden (artikel 27 van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978). Als gevolg hiervan hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen, recht te zetten en te verwijderen
Om dit recht uit te oefenen, contacteer:

Doel van de website:

Deze website heeft als doel pertinente en actuele toeristische informatie te verschaffen. De website biedt ook de mogelijkheid om gebruikers en dienstverleners volledig onafhankelijk met elkaar in contact te brengen.

Website-inhoud:

Toerisme Charente-Maritime behoudt zich het recht voor om de inhoud op de website te wijzigen en/of te verwijderen en de diensten die via de website worden aangeboden op te schorten en/of te verwijderen, op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing. Niemand anders dan de gebruiker is aansprakelijk voor een beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie.

Rechten:

Alle inhoud (foto's, teksten, video's, geluidsfragmenten enz.) die op deze website wordt weergegeven, blijft uitsluitend eigendom van CDT en/of zijn partners en valt onder de rechtsbevoegdheid van de Franse wetgeving inzake Auteursrechten en Copyright en Intellectuele eigendomsrechten. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van te downloaden documenten, evenals iconografische en fotografische weergaven.
Elke kopie en/of reproductie van een wezenlijk deel van de informatie gepubliceerd op deze website is verboden zonder de specifieke voorafgaande toestemming van het CDT (Comité Départemental du Tourisme de la Charente-Maritime) en vormt een inbreuk die bestraft wordt overeenkomstig de artikels L.335-2 en volgende van de Franse wetgeving op de Intellectuele eigendom.
De Franse wetgeving op de Intellectuele eigendom bepaalt dat de bron vermeld dient te worden of dat er toestemming dient te worden verkregen van de rechtmatige eigenaar van een afbeelding. Dit is niet van toepassing inzake auteursrechten. Wat betreft intellectuele creatie zijn foto's (of zelfs schermafbeeldingen) ook beschermd door het copyright (artikel L112-2-9 van de wetgeving op de Intellectuele eigendom). Foto's, tekst of documenten zonder toestemming reproduceren of kopiëren, is een burgerrechtelijk en strafbaar feit waarvoor schadevergoeding kan worden geëist. De schadevergoeding wordt geval per geval bepaald. Deze hangt af van de tekortkoming die het slachtoffer heeft geleden, het verlies geleden door de verstoring van de manier waarop de website werd voorgesteld, van de manier waarop de afbeeldingen werden weergegeven en van de manier waarop dit eventueel financiële inkomsten heeft opgebracht voor de uitvoerder.

Toegang tot de website:

De gebruiker erkent dat hij/zij op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet, in het bijzonder wat betreft de technische prestaties, de reactietijd nodig om raadplegingen uit te voeren, vragen te stellen of gegevens over te dragen, evenals de risico's verbonden aan de beveiliging van internetcommunicatie.
De toegang tot de website kan op elk moment opgeschort worden, zonder voorafgaande waarschuwing, in het bijzonder ten gevolge van uitval, defecten of verlamming van het netwerk, besturingssysteem en/of communicatiewijzen, en ook door onderhoudswerken of verbeteringen die noodzakelijk zijn om de website te updaten en vlot te laten werken.
Onder geen beding kan de uitgever verantwoordelijk worden gehouden voor (on)voorzienbare schade (met inbegrip van winstderving en kansen) die kan optreden als gevolg van het gebruik van de website of van de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de website te gebruiken.
In elk geval verwerpt Toerisme Charente-Maritime elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade opgelopen door het afsluiten van de website door een ongeval, online probleem, stroomonderbreking, softwarevirussen, beschadigde bestanden of andere softwareprogramma's of gelijkaardige softwaregegevens, of door schending van gegevens, onbevoegde toegang, of verlies van data veroorzaakt door een derde. De gebruiker van de website geeft aan dat hij/zij de nodige vaardigheden heeft om zich toegang tot de website te verschaffen en deze te gebruiken. Het gebruikte communicatieprotocol is hetgene men normaal op het internet vindt.
De toegang tot de website www.en-charente-maritime.com is gratis. De kost van de toegang en het gebruik van het telecommunicatienetwerk valt ten laste van de klant, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door zijn/haar telecomleverancier en -operator.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Op de website vindt de gebruiker voorstellen vanwege toeristische dienstverleners. Via de website mogen dienstverleners informatie doorgeven die ze nodig hebben om een reservering uit te voeren, zoals gevraagd door de dienstverleners zelf.
Het beschikbare aanbod is divers, zoals hotelaccommodatie, verhuur, campings, verhuur van materiaal, activiteiten enz.
De gebruiker wordt er eveneens aan herinnerd dat de diensten op de website aangeboden worden door de toeristische dienstverleners zelf. De uitgever komt in geen geval tussen in de keuze van dienst, noch wat betreft de aard, kwaliteit of een ander aspect van de dienst in kwestie. De uitgever heeft geen controle over de beschikbaarheid van de diensten. In dit opzicht is het duidelijk dat de uitgever nooit, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, de reservering uitvoert van de diensten.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Op de website vindt de gebruiker voorstellen vanwege toeristische dienstverleners. Via de website mogen dienstverleners informatie doorgeven die ze nodig hebben om een reservering uit te voeren, zoals gevraagd door de dienstverleners zelf.
Het beschikbare aanbod is divers, zoals hotelaccommodatie, verhuur, campings, verhuur van materiaal, activiteiten enz.
De gebruiker wordt er eveneens aan herinnerd dat de diensten op de website aangeboden worden door de toeristische dienstverleners zelf. De uitgever komt in geen geval tussen in de keuze van dienst, noch wat betreft de aard, kwaliteit of een ander aspect van de dienst in kwestie. De uitgever heeft geen controle over de beschikbaarheid van de diensten. In dit opzicht is het duidelijk dat de uitgever nooit, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, de reservering uitvoert van de diensten.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de website

Door zich toegang te verschaffen tot de website en/of gebruik te maken van de diensten, verbindt de gebruiker zich ertoe de gebruiksvoorwaarden van de website na te leven overeenkomstig de rechten van derden en overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten. Verder kan de toegang tot deze diensten beperkt zijn en/of kan het gebruik ervan onderhevig zijn aan bijkomende en/of specifieke voorwaarden.